top of page

· Podjetje A-Z Sistemi d.o.o. je kot upravljavec osebnih podatkov dolžan obdelovati in varovati osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in ostalimi veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov, ki veljajo za državo, v katerem podjetje posluje;

· Podatke, ki nam jih boste posredovali, uporabljamo samo v okvirju opravljanja zdravstvenih storitev (alternativne oblike zdravljenja), nikoli jih ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam;

·Posameznik ima pravico uveljavljati naslednje pravice: od podjetja zahtevati informacije o osebnih podatkih, pravico dostopa posameznika, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, pravico do ugovora in pravico do pritožbe pri nadzornem organu;

· Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni (maksimalno 5 let) ali do preklica privolitve; 

· Podjetje A-Z Sistemi do.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost obiskovalcev oz. uporabnikov spletne strani ter storilo vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

· Spletna stran www.hirudo.si  uporablja Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google Inc. (»Google«). Na spletni strani se NE uporabljajo »piškotki« , to pomeni da traja merjenje prometa brez uporabe piškotkov;

· Na spletni strani se NE obdeluje IP naslove naprav  z namenom, da na ta način mogoča identifikacija obiskovalcev spletne strani, kar pomeni, da deluje anonimizacija naslova IP (izbriše zadnjih nekaj števk vsakega IP), zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

bottom of page